Her kommer resultat av helsetester.

Ronja: 

  • HD: A.  Avlest 16.07.2013
  • AD: 0.  Avlest 05.08.2016

Øye:

  • 18.02.2018 UA/Free
  • 24.02.2017 UA/Free
  • 07.10.2014 UA/Free

Tia:

  • HD: A.  Avlest 05.08.2016
  • AD: 0.  Avlest 05.08.2016

Øye:

  • 24.02.2017 UA/Free (se pdf på hunden i Dogweb.)
  • 28.05.2019 UA/Free (se pdf på hunden i Dogweb.)

Hjerte:

  • 23.03.2020 Free/Normal (se pdf på hunden i Dogweb for mer info.)