Her kommer resultat av helsetester.

Ronja: 

 • HD: A.  Avlest 16.07.2013
 • AD: 0.  Avlest 05.08.2016

Øye:

 • 18.02.2018 UA/Free
 • 24.02.2017 UA/Free
 • 07.10.2014 UA/Free

Hjerte:

 • 12.10.2020 Free/Normal

Tia:

 • HD: A.  Avlest 05.08.2016
 • AD: 0.  Avlest 05.08.2016

Øye:

 • 24.02.2017 UA/Free
 • 28.05.2019 UA/Free
 • 22.10.2020 UA/Free

Hjerte:

 • 23.03.2020 Free/Normal
 • 12.10.2020 Free/Normal

Pumba:

Øye:

 • 22.10.2020 UA/Free

Hjerte:

 • 12.10.2020 Free/Normal

HD:

 • B