Solo resultat aktiviteter.

Jakt anleggsprøve (JAL): 20.08.2022 – NSK. avd Vestfold – Dommer Arild Stenbråten – Bestått.

Vannapportprøve begynnerklasse (BK): 20.08.2022 – NSK. avd Vestfold – Dommer Arild Stenbråten – Bestått.