Trykk på knappen for å komme til hva aktiviteten innebærer.

Rallylydighet er en hundesport som oppstod i USA. I 2005 ble Norsk rallylydighetsklubb dannet og i 2013 ble sporten godkjent av NKK.

I rallylydighet går eier og hund en bane sammen i en bestemt rekkefølge. Banene består av 15-22 skilt med øvelser fra lydighet, agility og freestyle. Som i agility er banene nye for hver gang, slik at man aldri vet hvilke kombinasjoner som kommer, men eier har mulighet til å gå igjennom banen i 10 minutter før konkurransen uten hund. Alle starter med 200 poeng og blir trukket etterhvert om man gjør noe feil. Hovedfokuset til rallylydighet ligger på glede, samspill og gode holdninger. Eier har derfor lov til å rose og oppmuntre hunden så mye han eller hun vil under konkurransen. Sporten passer derfor veldig godt for alle hunder.


Lydighet eller lydighetsprøve er prøver fordelt i klasser. Hvor hund og fører skal gjøre en rekke forhåndsbestemte øvelser/program, for en dommer. Alle ekvipasjene har samme programmet og utfører de samme øvelsene. Man får poeng etter hvor godt utført øvelsene er. Se knappen over for alle klassene og hva øvelsene innebærer.


Hensikten med øvelsene er å prøve om hunden er i besittelse av de for rasen rasetypiske egenskapene og jaktanlegg. Det er ingen klasseinndeling for jaktanleggsprøve for spaniels.

Jaktanleggsprøven inneholder tre prøvemomenter: tilgjengelighet, vannarbeid og feltarbeid.


Hensikten med prøven er å prøve hundens vannpasjon, svømmeteknikk og evne til å finne og apportere dødt eller skadet vilt som har falt i vann.

Vannapportprøven fungerer som kvalifisering til Jaktprøver for spaniels.


Blod- og fersksporprøver gjennomført etter dette regelverk (se knapp over) har som formål å
bedømme hundens evne, og ekvipasjens egnethet for ettersøk av skadet hjortevilt.