Her kommer resultatene av diverse aktiviteter Pumba er med på.

JAL : 22.08.2020 – NSK avd. Vestfold – Tor Magne Gramstad – Bestått med 57 poeng.

Apport – BK og FK – 23-08-2020 – NSK avd. Vestfold – Tor Magne Gramstad – Bestått.